Official

Nisan 5, 2023

“Official” kelimesi İngilizce asıllı bir söz olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda dümen ve hükümet nöbetlerinde kullanılırdı.

Orta Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise aracılığıyla atanmış bir görevliyi tanımlamak bağırsakin kullanılmaya mebdelandı. Bu görevliler, örneğin mutluluk daireleri veya kiliselerde çeşitli nöbetlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi elan geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut herhangi bir kişelleme tanımlamak bağırsakin kullanılmaya mebdelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi ekseriya hükümet, spor veya iş dünyası gibi resmi bir konumda mevcut kişileri veya kurumları tanımlamak bağırsakin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, söz resmi veya salahiyettar bir konumda mevcut herhangi bir kişelleme tanımlamak bağırsakin kullanılmaya mebdelamıştır.